Vikten av att bygga brandsäkert

14 maj 2020 william eriksson

En brandgenomföring är en säkerhetsåtgärd som krävs för att bygga hus och anläggningar som hindrar att en brand sprids till andra rum eller avdelningar i en byggnad. När man anlägger rör och el-kablar i väggarna, skapas ett utrymme som blir brandhämmande. Det är då viktigt att bygga med olika typer brandtätningsprodukter, och kan även tillsättas eller förnyas under ett stambyte. Olika företag erbjuder dessa produkter och installationer. Ett exempel på ett sådant företag är Sewatek. De arbetar med att erbjuda högklassiga och certifierade Brandgenomföringar över hela Sverige och även till svensktalande i Finland.

Produkter färdiga att anlägga

För att undvika problem under bygget och spara tid, är det bäst att köpa färdiga brandgenomföringar. Det kan exempelvis vara tätningsprodukter eller en brandavskiljande rör som skyddar till exempel el-kablar. Det enda som behövs är att sätta in dem där de behövs i väggar, tak eller golv. Det är viktigt att använda brandavskiljande produkter som är utav samma klass som väggarna och har tillräckligt hög tålighet beroende på byggnaden. Exempelvis har ett våningshus med många hyreslägenheter, laboratorium under jordytan och skolor olika grader av brandrisk och typer av väggar. Brandtätningprodukter enligt samma klass och av rätt kvalité bör användas för att undvika att en olycka leder till en stor tragedi.

 

Säkerheten först när olyckan är framme

Det är viktigt att även kombinera brandgenomföring med andra produkter som tillhör kategorin brandsäkerhet. Enligt byggreglerna bör det finnas ett antal brandsläckare på varje våning. Det är också bra att dela ut information om vad man kan göra om en brand skulle uppstå och sträcka sig till andra rum eller avdelningar. Det kan man göra genom exempelvis informativa blad på anslagstavlan eller vid ingången. På ett kontor kan man samla arbetarna regelbundet för att gå igenom instruktionerna. På så sätt är alla förberedda om en brand skulle uppstå.

Fler nyheter